Madencilik

KEŞİF

Parsian Kani Pasargad

Madencilik, genellikle bir cevher gövdesi, damar, damar, damar, resif veya plaser yatağından, Dünya’dan değerli minerallerin veya diğer jeolojik malzemelerin çıkarılmasıdır. Hammadde için bu birikintilerin kullanılması, madende bulunan malzemeleri çıkarmak, rafine etmek ve malzemeyi kullanabilen üreticilere taşımak için gereken ekipman, emek ve enerjiye yatırım yapmanın ekonomik uygulanabilirliğine dayanır.

ÇIKARMA

Parsian Kani Pasargad

Madencilik yoluyla elde edilen cevherler arasında metaller, kömür, yağlı şeyl, değerli taşlar, kireçtaşı, tebeşir, kesme taş, kaya tuzu, potas, çakıl ve kil bulunur. Madencilik, tarımsal işlemlerle yetiştirilemeyen veya bir laboratuvarda veya fabrikada yapay olarak oluşturulamayan çoğu materyali elde etmek için gereklidir. Daha geniş anlamda madencilik, petrol, doğal gaz ve hatta su gibi yenilenemeyen herhangi bir kaynağın çıkarılmasını içerir. Modern madencilik süreçleri, cevher kütlelerinin araştırılmasını, önerilen bir madenin kâr potansiyelinin analizini, istenen malzemelerin çıkarılmasını ve maden kapatıldıktan sonra arazinin nihai ıslahını içerir.

PROJE YÖNETİMİ

Parsian Kani Pasargad

Madencilik faaliyetleri genellikle hem madencilik faaliyeti sırasında hem de maden kapandıktan sonra olumsuz bir çevresel etki yaratır. Bu nedenle, dünya uluslarının çoğu, etkiyi azaltmak için düzenlemeler yaptı; bununla birlikte, madenciliğin genellikle kırsal, uzak veya ekonomik olarak sıkıntılı topluluklar için iş yaratmadaki büyük rolü, hükümetlerin bazen düzenlemeleri tam olarak uygulatmadıkları anlamına gelir. İş güvenliği de uzun zamandır bir endişe kaynağı olmuştur ve zorunlu modern uygulamaların madenlerde güvenliği önemli ölçüde iyileştirdiği yerlerde. Ayrıca, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, düzenlenmemiş veya kötü düzenlenmiş madencilik, sıklıkla yerel insan hakları ihlallerine ve kaynak çatışmalarına katkıda bulunur.

Bir sorunuz var mı? Temas kurmaktan çekinmeyin

+98 (933) 982 4759